Bohemia Voice tvoří čtyři pěvecké osobnosti:

Nedílnou součástí kvarteta je aranžér, korepetitor, hudební producent a vynikající jazzový pianista Vít Pospíšil. Kvartet také spolupracuje s předními českými skladateli hudby, jakým je například Robert Jíša.

Bohemia Voice

Bohemia Voice je vokální kvartet, jež belcantovou technikou s novými aranžemi, upravenými speciálně pro toto ojedinělé těleso, interpretuje světové evergreeny, často s vlastním českým textem.

„Je také mnoho nádherných českých skladeb, jejichž text, symbolika či hudba mají nediskutabilně co říct českému i zahraničnímu posluchači. Je nám ctí, že tuto hudbu můžeme po svém zpívat a dělit se o ni s diváky,” říkají Bohemia Voice.

Repertoár kvartetu Bohemia Voice je proto velmi bohatý.